Mountains

รายละเอียดกติการ่วมสนุกกิจกรรม
”รถขุดคูโบต้า 3 ตันใหม่ สุดยอดนักรีวิว”

✨ กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม ✨

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับรถขุดคูโบต้า รุ่น KX033 Series หรือ รุ่น U36 Series (รุ่นใดรุ่นหนึ่ง)
 2. ลอกอินร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Account ส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม
 3. โพสต์ภาพถ่ายรูปคู่กับรถขุดคูโบต้าตามรุ่นที่ระบุดังกล่าว ลงเว็บไซต์แคมเปญ www.reviewkubota.com พร้อมเขียนแคปชันรีวิว รถรุ่นที่อยู่ในภาพและติดแฮชแท็กโดยต้องมีรายละเอียดตามที่สยามคูโบต้า กำหนด พร้อมบอกเหตุผลของแต่ละสาย แยกเป็น
  สายเนี้ยบท้ายสั้น (รุ่น U36 Series) และสายลุยท้ายยาว (รุ่น KX033 Series)
 4. ติดแฮชแท็กตามที่สยามคูโบต้ากำหนด
  • #รถขุดคูโบต้า3ตันใหม่สุดยอดนักรีวิว
  • เลือก #สายลุยท้ายยาว (สำหรับรุ่น KX033 Series) หรือ #สายเนี้ยบท้ายสั้น (สำหรับรุ่น U36 Series)
  • #ตอบสนองการทำงานที่เหนือกว่า
 5. เกณฑ์การเก็บคะแนนได้แก่
  โพสต์ 1 ภาพ = 5 คะแนน / 1 ไลก์ = 1 คะแนน
 6. เกณฑ์การได้รับของรางวัลได้แก่
  • ผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมมากที่สุด ลำดับที่ 1 – 5 จะได้เป็น คูโบต้า 3 ตันใหม่ สุดยอดนักรีวิว และได้รับของรางวัล รวมถึงได้ร่วมงานกับทางรถขุดคูโบต้า
 7. รับของรางวัล รวมถึงได้ร่วมงานกับทางรถขุดคูโบต้าของรางวัล ได้แก่ ชุดบำรุงรักษามูลค่า 5,140 บาท จำนวน 5 รางวัล (ชุดบำรุงรักษา ประกอบด้วย กรองน้ำมันเครื่อง, กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, กรองน้ำมันไฮดรอลิก (ดูด), กรองน้ำมันไฮดรอลิก (ไหลกลับ), กรองน้ำมันไฮดรอลิก (ท่อระบายไอ), กรองไฮดรอลิก (ส่งสัญญาณ), น้ำมันเครื่องตราช้าง CF4 แบบ 6 ลิตร, น้ำมันไฮดรอลิกรถขุดตราช้าง (18 ลิตร))

📣 เงื่อนไขกิจกรรม 📣

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาอย่างถูกต้องครบถ้วนและได้คะแนนตามที่กำหนด
 2. ระยะเวลาการร่วมสนุกตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 – วันพฤหัสที่ 30 กันยายน 2564
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทาง www.reviewkubota.com และ Facebook page รถขุดคูโบต้า – Kubota Excavator
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันการรับของรางวัลทาง Inbox ที่ Facebook fan page   รถขุดคูโบต้า – Kubota Excavator ตามที่ได้ประกาศผลเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์
 5. แจ้งข้อมูลการยืนยันเพื่อรับสิทธิผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ตามรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ-สกุล ตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่
  • ภาพหน้า Account ที่แสดงคะแนนสะสมทั้งหมด
 6. กรุณารายงานตัวภายในเวลา 18.00 น. ของวันพุธที่ 15 ต.ค. 64 หากท่านไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 7. หากระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล
 8. บริษัท จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ทาง inbox ภายใน 30 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดวันที่ยืนยันสิทธิ์
 9. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่า ตนเองเป็นเจ้าของคำบรรยายและภาพถ่าย จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 11. สิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 12. จำกัดสิทธิผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 13. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ได้คะแนน ตามที่กำหนด
 14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่มีการจ่ายเงิน เป็นส่วนประกอบ
 15. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกา ของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือ รับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับทำ กิจกรรมคูโบต้า 3 ตันใหม่ สุดยอดนักรีวิว หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่า ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน
 17. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการพิจารณา
  คำบรรยายที่มีเนื้อหาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ในทุกกรณี